ESG sustainability – kolejna moda czy bezwzględna konieczność?
Grzegorz Wach
Refugee Employment Initiative Lead, NESsT Poland
Godzina: 12.15 - 12.55
Ścieżka:RESTART | UP:GREAT
W skrócie

Kreowanie pozytywnego wpływu na planetę i ludzi jest ważniejsze niż nadmierna i nieograniczona eksploatacja systemów ekonomicznych, środowiskowych i społecznych przez organizacje. Wrażliwość kobiet jest niezbędna, by tworzyć rozwiązania pozytywnie wpływające świat i społeczeństwa.

W panelu udział wezmą:

ESG sustainability – kolejna moda czy bezwzględna konieczność?
12.15 - 12.55
Prowadzenie:
Grzegorz Wach
Refugee Employment Initiative Lead, NESsT Poland

Wytrwale szuka okazji, by wzmacniać firmy, które chcą stabilnie rosnąć i przekuwać swój sukces finansowy w realizację misji społecznej. Doradza strategicznie małym i średnim firmom, współtworzy programy edukacyjne, wiecznie szuka synergii by budować ekosystem wspierania przedsiębiorczości. Od 2020 roku, w strukturach NESsT – globalnego impact investora, jest odpowiedzialny za portfel inwestycyjny polskich firm tworzących miejsca pracy dla osób wykluczonych. Od kilku miesięcy koncentruje się na budowie akceleratora  firm, które tworzą godne warunki pracy dla uchodźców.

ESG sustainability – kolejna moda czy bezwzględna konieczność?
12.15 - 12.55