Lucyna Stańczak-Wuczyńska
Przewodnicząca Rady Nadzorczej, BNP Paribas Bank Polska

Posiada 30-letnie doświadczenie w branży finansowej i infrastrukturalnej. Obecnie pełni rolę Przewodniczącej Banku BNP Paribas w Polsce oraz członkini Rady Nadzorczej Erste Bank na Węgrzech. 

Jest starszym doradcą Actis Emerging Market Infrastructure i doradza Pollen Street Capital, londyńskiemu funduszowi private equity. W swojej karierze zawodowej Lucyna zajmowała liczne stanowiska niewykonawcze i doradcze w bankach, spółkach infrastrukturalnych, private equity i rządach.

Od 2000 roku pracuje w Europejskim Banku Odbudowy i  Rozwoju („EBOR”), początkowo jako Senior Banker odpowiedzialna za inwestycje w sektorze energetycznym i infrastrukturalnym, a od 2008 roku jako Country Director EBOR w Polsce. W 2014 roku zamieszkała w Londynie i do 2020 roku pełniła funkcję Dyrektora Regionalnego EU- Banks, Financial Institutions, zajmując się sektorem finansowym w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej oraz portfelem dłużnym i akcyjnym o wartości ponad 4  mld EUR.

W swojej karierze zawodowej pełniła szereg funkcji w zakresie ładu korporacyjnego. Była dyrektorem niewykonawczym (lub obserwatorem) w licznych radach nadzorczych, w tym członkinią komitetów audytu i ryzyka, w spółkach Polkomtel Sp. z o.o., Alior Bank S.A., Polskie Inwestycje Rozwojowe, oraz członkinią Rady Funduszu Private Equity Concordia 21.

W życiu zawodowym ważnymi obszarami zawsze były zrównoważony rozwój i transformacja w kierunku zielonej gospodarki. W maju 2021 roku została powołana na Przewodniczącą Rady Doradczej Chapter Zero w Polsce, organizacji non-profit działającej pod auspicjami Światowego Forum Ekonomicznego, które skupia dyrektorów niewykonawczych wokół agendy zmian klimatycznych.

Uzyskała tytuł magistra ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, na wydziale Finansów i Statystyki. Jest również absolwentką studiów podyplomowych Advanced European Studies w College of Europe w Brugii, Belgia.