Jak współpracować z obszarem IT/BI, aby efektywnie realizować potrzeby biznesu?
Wojciech Prasowski
Director of Reporting and Sales Settlements
Mariusz Płoński
Menadżer odpowiedzialny za rozwój systemów raportowych sprzedaży, Orange Polska
Dowiesz się jak wygląda proces realizacji potrzeb biznesu przez IT/BI w Orange Polska. Kiedy ważne są sztywne reguły, a kiedy opłaca się być elastycznym. Jakie kompetencje pomagają w skutecznym egzekwowaniu zasad i dlaczego przydaje się empatia w relacji klient – dostawca. O roli komunikacji i korzyściach z transparentności procesu.
Godzina: 10:00 - 10:30
Ścieżka:UP:GREAT
O warsztacie

Wojciech Prasowski, Dyrektor Raportowania i Rozliczeń Sprzedaży oraz Mariusz Płoński, Kierownik Wydziału Rozwoju Rozwiązań Raportowo-Rozliczeniowych odpowiedzialny za rozwój systemów raportowo-rozliczeniowych przybliżą wyzwania przed jakimi stanęli i rozwiązania jakie stosują, tworząc ekosystem dla efektywnej współpracy między biznesem, a obszarem IT/BI w Orange Polska.

Jak współpracować z obszarem IT/BI, aby efektywnie realizować potrzeby biznesu?
10:00 - 10:30
Prowadzenie:
Wojciech Prasowski
Director of Reporting and Sales Settlements

Jestem absolwentem Politechniki Warszawskiej. W 2002 roku ukończyłem studia magisterskie o specjalności Technika Świetlna na Wydziale Elektrycznym. Od ponad 20 lat pracuję w Orange Polska. Obecnie zarządzam 65-cio osobowym zespołem (pracownicy etatowi i outsource). Odpowiadam za raportowanie zarządcze kluczowych KPI’s Rynku Konsumenckiego, raportowanie operacyjne całej sieci sprzedaży B2C (wszystkie kanały sprzedaży takie jak Sprzedaż Aktywna D2D, Salony, Outbound, Online, Inbound, Asysta Digital), raportowanie kampanii oraz konkursów oraz dostarczanie raportów pod monitoring procesów sprzedażowych. Odpowiadam również za rozliczanie prowizji Agentów Orange Polska dla rynku B2C oraz B2B, rozliczenia spółek zewnętrznych takich jak Orange Energia, rozliczenia Partnerów Zewnętrznych (m.in rozliczenia kontentowe, nc+, HBO, usługi ubezpieczeniowe, Orange Smart Care) oraz rozliczenia KPI’s towarowych w sieci agencyjnej i własnej – wartość rozliczeń na poziomie 1 mld zł. rocznie (30 modeli rozliczeniowych, 300 agentów i 150 Partnerów Zewnętrznych). Jestem właścicielem biznesowym systemów raportowo-rozliczeniowych i współpracuję z IT/BI w zakresie ich rozwoju i utrzymania. Do moich obowiązków należy również zarządzanie budżetem OPEX/CAPEX, prowadzenie i wspieranie projektów w zakresie rozwoju baz i źródeł danych, zabezpieczenie wymagań raportowo-rozliczeniowych w projektach korporacyjnych i TTM. Wspieram i współpracuje operacyjnie z obszarami Kontrolingu, Finansów, Marketingu Rynku Konsumenckiego i Biznesowego, Sprzedaży, Bussines Insights oraz Customer Value Management. Moimi największymi osiągnięciami są konsolidacja i optymalizacja jednostek raportowych funkcjonujących w kanałach, regionach i spółkach (TP/PTK, Contact Center, Save Desk w Orange Customer Services) w jednym obszarze B2C – Raportowanie i Rozliczenia Sprzedaży oraz transformacja obszaru poprzez realokację kompetencji developerskich do obszaru IT/BI wraz z wypracowaniem zasad efektywnej współpracy w zakresie realizacji wymagań raportowo-rozliczeniowych. Wspólnie z zespołem ewangelizuję organizację i z sukcesem wdrażam nowoczesne narzędzia raportowo-analityczne w Rynku Konsumenckim takie jak Tableau, PowerBI, SAS Viya.

Mariusz Płoński
Menadżer odpowiedzialny za rozwój systemów raportowych sprzedaży, Orange Polska

Menadżer z wieloletnim doświadczeniem. Karierę zawodową rozpoczął jeszcze w poprzednim milenium, w całkiem sporej firmie u progu transformacji cyfrowej, gdzie prowadził szkolenia, projektował bazy danych i tworzył system komunikacji zarządczej.

W Orange budował zespoły wsparcia sprzedaży do klientów B2B i B2C, zespół analityków ds. inwestycji infrastrukturalnych oraz odpowiadał za zarządzanie kampaniami sprzedaży na inwestycjach. Obecnie, odpowiadając za rozwój systemów raportowo-rozliczeniowych, tworzy środowisko współpracy dla interesariuszy biznesowych oraz IT/BI.

Uważa, że otwarta komunikacja i dogłębna analiza przyczyn sukcesów (i problemów) wdrożeń, są niezbędne do udoskonalania współpracy między obszarami.

Z jego zespołów rekrutowani byli Agile Coache do krzewienia zwinnych metodyk w całej organizacji. Wdrażał założenia zwinnych metodyk w pracy operacyjnej zanim zaczęło to być modne 🙂

Jak współpracować z obszarem IT/BI, aby efektywnie realizować potrzeby biznesu?
10:00 - 10:30