Wojciech Prasowski
Director of Reporting and Sales Settlements

Jestem absolwentem Politechniki Warszawskiej. W 2002 roku ukończyłem studia magisterskie o specjalności Technika Świetlna na Wydziale Elektrycznym. Od ponad 20 lat pracuję w Orange Polska. Obecnie zarządzam 65-cio osobowym zespołem (pracownicy etatowi i outsource). Odpowiadam za raportowanie zarządcze kluczowych KPI’s Rynku Konsumenckiego, raportowanie operacyjne całej sieci sprzedaży B2C (wszystkie kanały sprzedaży takie jak Sprzedaż Aktywna D2D, Salony, Outbound, Online, Inbound, Asysta Digital), raportowanie kampanii oraz konkursów oraz dostarczanie raportów pod monitoring procesów sprzedażowych. Odpowiadam również za rozliczanie prowizji Agentów Orange Polska dla rynku B2C oraz B2B, rozliczenia spółek zewnętrznych takich jak Orange Energia, rozliczenia Partnerów Zewnętrznych (m.in rozliczenia kontentowe, nc+, HBO, usługi ubezpieczeniowe, Orange Smart Care) oraz rozliczenia KPI’s towarowych w sieci agencyjnej i własnej – wartość rozliczeń na poziomie 1 mld zł. rocznie (30 modeli rozliczeniowych, 300 agentów i 150 Partnerów Zewnętrznych). Jestem właścicielem biznesowym systemów raportowo-rozliczeniowych i współpracuję z IT/BI w zakresie ich rozwoju i utrzymania. Do moich obowiązków należy również zarządzanie budżetem OPEX/CAPEX, prowadzenie i wspieranie projektów w zakresie rozwoju baz i źródeł danych, zabezpieczenie wymagań raportowo-rozliczeniowych w projektach korporacyjnych i TTM. Wspieram i współpracuje operacyjnie z obszarami Kontrolingu, Finansów, Marketingu Rynku Konsumenckiego i Biznesowego, Sprzedaży, Bussines Insights oraz Customer Value Management. Moimi największymi osiągnięciami są konsolidacja i optymalizacja jednostek raportowych funkcjonujących w kanałach, regionach i spółkach (TP/PTK, Contact Center, Save Desk w Orange Customer Services) w jednym obszarze B2C – Raportowanie i Rozliczenia Sprzedaży oraz transformacja obszaru poprzez realokację kompetencji developerskich do obszaru IT/BI wraz z wypracowaniem zasad efektywnej współpracy w zakresie realizacji wymagań raportowo-rozliczeniowych. Wspólnie z zespołem ewangelizuję organizację i z sukcesem wdrażam nowoczesne narzędzia raportowo-analityczne w Rynku Konsumenckim takie jak Tableau, PowerBI, SAS Viya.