Pamela Sobczak
Neurokognitywistka, neuropsycholog, wieloletnia stypendystka MNiSW i laureatka konkursu Diamentowy Grant (2015) MNiSW

Założycielka Fundacji na Rzecz Popularyzacji i Rozwoju Neuronauki – „Mózg!” i wieloletnia organizatorka Dnia Mózgu na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, w ramach Światowego Tygodnia Mózgu.

Doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi w: Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN oraz w Laboratory for Clinical Neuroscience, Centre for Biomedical Technology w Madrycie.

W latach 2016 – 2018, prowadziła autorskie zajęcia z Neuropsychologii i metod neuroobrazowania oraz konserwatorium „Mózg Emocjonalny – perspektywa Neuropsychologii” na Uniwersytecie  Kardynała Wyszyńskiego UKSW i Uniwersytecie SWPS w Warszawie.

W swojej pracy naukowej szczególnie interesowała się neurobiologicznym podłożem procesów emocjonalnych. Szukała odpowiedzi na pytanie: Jaka jest rola temperamentu i różnic indywidualnych w przetwarzaniu bodźców afektywnych w oparciu o zaawansowane techniki neuroobrazowania?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, stworzyła nowatorskie narzędzie badawcze, które do tej pory nie było stosowane do badań nad temperamentem i różnicami indywidualnymi – czyli Bazę Filmów Emocjonalnych. Połączenie klasycznych metod badawczych (kwestionariusze psychologiczne) z zaawansowanymi technikami neuroobrazowania, stanowiło klucz jej pracy naukowej, które umożliwiało bliższe poznanie neuronalnego podłoża cech temperamentalnych oraz roli temperamentu w przetwarzaniu informacji emocjonalnej.

W ostatnich latach z pasją zgłębia wiedzę na temat wpływu traumy na mózg, umysł i ciało oraz poznaje niezwykle skuteczne metody terapii traumy, (m.in.: Somatic Experiencing (SE), terapia EMDR, Joga Świadoma Traumy (JŚT)), które nie tylko pozwalają lepiej rozumieć mechanizmy powstania traumy, ale także procesów uwalniania od negatywnych objawów traumy i łagodzenia psychofizjologicznych objawów chronicznego stresu.