Marta Trojanowska
IT Tribe Leader BNP Paribas

Swoją pierwszą pracę w IT rozpoczęła w banku, przechodząc przez wszystkie szczeble kariery od administratora systemu centralnego banku, przez testera, analityka, project managera, aż do ścieżki menadżerskiej. Zarządzała zespołami Jakości w banku, rozwoju Kanałów Elektronicznych oraz zespołem Usług IT, który wdrażała i zarządzała procesami ITSM w Banku. W Raiffeisen Bank uczestniczyła w wielu projektach transformacyjnych IT, które zmieniały organizację pracy, wprowadzały innowacje, aż po wdrożenie najlepszych praktyk „zwinnych”, które wspierały biznes. Udział w różnych przedsięwzięciach i transformacjach daje jej dużo satysfakcji, jest ogromnym doświadczeniem z którego może czerpać wiedzę i doświadczenie.