Marta Fydrych-Gąsowska
Information Security and Compliance Advisor w Akamai

Od 2014 roku zajmuję się bezpieczeństwem informacji i ochroną danych osobowych. Mam prawnicze wykształcenie, ale techniczne zacięcie i wielką ciekawość zmian technologicznych, jakie dokonują się na naszych oczach.

Pracowałam w firmach o strategicznym znaczeniu, np. infrastruktura kolejowa, bankowość. Obecnie pracuję w firmie IT.

Jestem audytorem wiodącym ISO 27001.

Ponadto jestem ekspertką ochrony danych osobowych przy Radzie Europy oraz członkinią Grupy Roboczej ds. inżynierii ochrony danych przy ENISA (Europejskiej Agencji ds. Cyberbezpieczeństwa).

Śledzę i analizuję trendy technologiczne pod kątem ryzyk dla bezpieczeństwa i prywatności.

Oprócz tego pełnię moją najważniejszą rolę życiową – jestem mamą.