Mariusz Płoński
Menadżer odpowiedzialny za rozwój systemów raportowych sprzedaży, Orange Polska

Karierę zawodową rozpoczął jeszcze w poprzednim milenium, w całkiem sporej firmie u progu transformacji cyfrowej, gdzie prowadził szkolenia, projektował bazy danych i tworzył system komunikacji zarządczej.

W Orange budował zespoły wsparcia sprzedaży do klientów B2B i B2C, zespół analityków ds. inwestycji infrastrukturalnych oraz odpowiadał za zarządzanie kampaniami sprzedaży na inwestycjach. Obecnie, odpowiadając za rozwój systemów raportowo-rozliczeniowych, tworzy środowisko współpracy dla interesariuszy biznesowych oraz IT/BI.

Uważa, że otwarta komunikacja i dogłębna analiza przyczyn sukcesów (i problemów) wdrożeń, są niezbędne do udoskonalania współpracy między obszarami.

Z jego zespołów rekrutowani byli Agile Coache do krzewienia zwinnych metodyk w całej organizacji. Wdrażał założenia zwinnych metodyk w pracy operacyjnej zanim zaczęło to być modne 🙂