Dorota Szymczak
IT & Ops Management Information Manager w mBank

Od 2009 zajmuję się controllingiem IT. W mBanku pracuję od 2014 roku. Moją rolę określiłabym jako Partner ds. Finansów dla obszarów IT, Bezpieczeństwa i Operacji, a formalnie kieruję wydziałem Informacji Zarządczej Operacji i IT. Wraz z moim zespołem zajmujemy się wspieraniem kadry zarządzającej we wszelkich tematach związanych z finansami (budżety, monitorowanie wykonania, analizy, raporty, rekomendacje, benchmarki, i inne). Obecnie prowadzę wdrożenie nowoczesnego systemu klasy ITFM bazującego na modelu TBM, które jest sporym wyzwaniem, ale też obiecującą zmianą dla organizacji.

W życiu cenię sobie szczerość i zaufanie. We współpracy z ludźmi zawsze zakładam dobre intencje.