Bożena Leśniewska
Wiceprezeska Zarządu Orange Polska

Od lat zawodowo związana z zarządzaniem i branżą technologiczną. Obecnie jako wiceprezeska Orange Polska S.A. odpowiada za rynek biznesowy oraz spółki Integrated Solutions i BlueSoft. Sprawuje funkcje członkini Rady Odpowiedzialnego Przywództwa przy Forum Odpowiedzialnego Biznesu, członkini Rady Fundacji Orange a także stowarzyszenia Professional Women Network (PWN) i Stowarzyszenia LiderShe. Aktywna mentorka w programach mentoringowych. Współautorka pierwszych w Europie studiów przeznaczonych dla kobiet – Akademii Przywództwa Kobiet przy Akademii Leona Koźmińskiego. Uznana przez Instytut Innowacyjna Gospodarka za jedną z dziesięciu najbardziej wpływowych kobiet w polskich instytucjach sektora technologicznego. W 2020 roku zwyciężyła w prestiżowym Rankingu organizowanym przez Puls Biznesu „100 kobiet Biznesu” w kategorii Duże Firmy. W 2021 roku wyróżniona w raporcie „Strong Women in IT 2021 – Global Edition” jako jedna z kobiet, które zmieniają świat nowych technologii.