Beata Młodożeniec
Kierownik Wydziału Zarządzania Zasobami ICT i Cloud w Orange Polska

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku Prawo i Administracja, Podyplomowych Studiów Integracji Europejskiej na Uniwersytecie Warszawskim o specjalności prawo telekomunikacyjne oraz  Instytutu ZTI (Zarządzanie Technologia Informatyka ) na kierunku Zarządzanie i Informatyka.

Karierę zawodową rozpoczęła w centralnych strukturach administracji rządowej w Ministerstwie Łączności oraz Ministerstwie Gospodarki, gdzie była odpowiedzialna za integrację europejską i współpracę z zagranicą oraz dwustronne stosunki gospodarcze z krajami spoza UE.

Z Orange Polska związana od wielu lat, gdzie zdobyła doświadczenie w strukturach kontrolingowych oraz IT. Praktyk ze znajomością metod analizy biznesowej, identyfikacji trendów biznesowych i zagrożeń, przygotowania i monitorowania realizacji planów strategicznych i operacyjnych.

Uczestniczyła w licznych projektach transformacyjnych i optymalizacyjnych (McKinsey&Company, Bain &Company, Olivier Wyman,,A.T.Kearney) poprawiających jakość i efektywność procesów biznesowych IT oraz audytach IT, inspirowaniu zmian, poszukiwaniu alternatywnych scenariuszy kosztowych zorientowanych na cele strategiczne Spółki.

Obecnie w Orange Polska jako Billing Account Administrator GCP odpowiedzialna za zarządzanie finansami dla cloud computing (FinOps).