Barbara Nerć-Szymańska
Ekspertka ds. standardów bezpieczeństwa w mBank

Posiada wykształcenie techniczne (mgr inż. Politechnika Warszawska) oraz biznesowe ( MBA, GFKM i Szkoła Biznesu AIX en Provence, Uniwersytet w Marsylii). Odbyła praktyki w Banku Rezerwy Federalnej w San Francisco, USA.

Ostatnio wybrana na drugą kadencję Prezesem Stowarzyszenia audytu i kontroli systemów informatycznych ISACA Warszawa. Pierwsza Prezeska w 25 -letniej historii stowarzyszenia.

Poprzednio kierowała wydziałem bezpieczeństwa informacji w mBanku. Wdrożyła system zarządzania tożsamością i uprawnieniami typu IAM, analizy ryzyka produktów i usług informatycznych oraz kontrahentów zewnętrznych. Odpowiadała za planowanie ciągłości działania oraz system zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO 27001. Wdrożyła szereg standardów bezpieczeństwa IT.

Prowadziła hub bezpieczeństwa na Europę Środkową i Wschodnią dla Commerzbanku oraz  banku ABN AMRO, kierowała audytem informatycznym  w banku Pekao SA.

Posiada certyfikaty z audytu systemów informatycznych oraz zarządzania bezpieczeństwem informacji CISA i CISM, wydane przez ISACA.

Jest współzałożycielką i członkiem Rady Programowej Cyber Women Community, społeczności kobiet z branży cybersecurity, udziela się w radach programowych czołowych konferencji z obszaru bezpieczeństwa ( SEMAFOR, Advanced Threat Summit, Security First).