Agnieszka Stus
Agnieszka Stus
Menedżerka IT w mBank

Menedżerka IT z 20-letnim doświadczeniem w branży bankowej. Absolwentka studiów informatycznych na Politechnice Łódzkiej i doktoranckich na Uniwersytecie Łódzkim. Karierę zawodową rozpoczynała jako pracownik naukowy w Instytucie Informatyki Politechniki Łódzkiej. W mBanku od 2004. Jej zespół rozwija funkcjonalności kredytowe w systemie core’owym banku. Jest odpowiedzialna i pełni rolę koordynatora IT w projektach z obszaru hipoteki. Posiada doświadczenie w zarządzaniu rozproszonymi, multidyscyplinarnymi zespołami. Promuje zwinny sposobu tworzenia zaawansowanych produktów.