Agnieszka Fedor
Adwokat, ekspertka w zakresie prawa pracy i szeroko rozumianego HR

Jest ekspertką w zakresie prawa pracy i szeroko rozumianego HR. Agnieszka doradza pracodawcom z różnych branż i sektorów gospodarki w skomplikowanych projektach restrukturyzacyjnych, w tym w kwestiach dotyczących przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę, negocjacjach układów zbiorowych pracy i pakietów socjalnych, a także restrukturyzacji zatrudnienia i zwolnieniach grupowych. Pomaga zatrudniać i zwalniać menedżerów wyższego szczebla, prowadzi wewnętrzne postępowania etyczne. Jest członkinią Europejskiego Stowarzyszenia Prawników Prawa Pracy (EELA) oraz jedną z założycielek i członkinią Stowarzyszenia Prawa Pracy (SPP). Agnieszka jest również członkiem zarządu stowarzyszenia kobiet biznesu LiderShe oraz rady programowej Akademii Przywództwa Kobiet. Agnieszka jest od lat rekomendowana w rankingach prawniczych, m.in. Chambers & Partners, Legal500.