Nowy paradygmat społeczny i biznesowy jako odpowiedź na globalny kryzys
Mirosław Proppé
Prezes Fundacji WWF Polska
Godzina: 12:00 - 12:15
Ścieżka:RESTART | UP:GREAT
W skrócie
Nowy paradygmat społeczny i biznesowy jako odpowiedź na globalny kryzys
12:00 - 12:15
Prowadzenie:
Mirosław Proppé
Prezes Fundacji WWF Polska

Od 1 sierpnia 2018 roku pełni obowiązki szefa Fundacji WWF Polska. Odpowiada za nadzór nad działalnością WWF Polska oraz realizowanie strategii rozwoju projektów Fundacji. Mirosław Proppé jest również przewodniczącym szefów europejskich biur krajowych WWF oraz wiceprzewodniczącym rady European Policy Office WWF. Ponadto, Mirosław Proppé przewodniczy komitetowi sterującemu WWF Baltic Ecoregion Program. Przed objęciem funkcji szefa WWF Polska, od 1994 roku był związany z KPMG, jedną z największych firm audytorsko-doradczych w Polsce i na świecie. Pełnił funkcję partnera i szefa zespołu doradczego dla administracji publicznej i infrastruktury w Europie Środkowo-Wschodniej. W swojej długoletniej pracy menadżerskiej prowadził projekty zarówno z obszaru polityki społecznej (przeciwdziałanie bezrobociu i poprawa efektywności polityki społecznej), jak i ochrony środowiska (zagrożenia naturalne, w tym Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym) oraz energetyki (zarządzanie aktywami wytwarzania i dystrybucji). Współpracował z przedstawicielami jednostek administracji publicznej, samorządów województw, miast i największych firm. Jako menadżer odpowiadał za realizację złożonych projektów i kierował licznymi zespołami ekspertów.

Nowy paradygmat społeczny i biznesowy jako odpowiedź na globalny kryzys
12:00 - 12:15