I po co nam inteligencja emocjonalna w życiu i biznesie?
Pamela Sobczak
Neurokognitywistka, neuropsycholog, wieloletnia stypendystka MNiSW i laureatka konkursu Diamentowy Grant (2015) MNiSW
Myślą przewodnią warsztatów będzie „podróż po świecie emocji” w celu bliższego zrozumienia neurobiologicznych i psychofizjologicznych procesów emocjonalnych w odniesieniu do inteligencji emocjonalnej w życiu i biznesie.
Godzina: 10:00 do 10:45
Ścieżka:RESTART
O warsztacie

Myślą przewodnią warsztatów będzie „podróż po świecie emocji” w celu bliższego zrozumienia neurobiologicznych i psychofizjologicznych procesów emocjonalnych w odniesieniu do inteligencji emocjonalnej w życiu i biznesie.

Czym są emocje? Gdzie powstają? Jak wygląda mózg emocjonalny? Czy emocjami można się zarazić?  I wreszcie - dlaczego emocje i inteligencja emocjonalna pełnią tak szczególną rolę w świecie biznesu?

Podczas warsztatów postaram się odpowiedzieć na te i wiele innych fascynujących pytań  dotyczących zjawisk emocjonalnych, tak istotnych dla zrozumienia ich niesamowitego  znaczenia i wpływu na nasze życie. Przedstawię również przykłady skutecznych narzędzi i metod stosowanych w celu rozwijania inteligencji emocjonalnej w pracy i w biznesie.

I po co nam inteligencja emocjonalna w życiu i biznesie?
10:00 do 10:45
Prowadzenie:
Pamela Sobczak
Neurokognitywistka, neuropsycholog, wieloletnia stypendystka MNiSW i laureatka konkursu Diamentowy Grant (2015) MNiSW

Założycielka Fundacji na Rzecz Popularyzacji i Rozwoju Neuronauki – „Mózg!” i wieloletnia organizatorka Dnia Mózgu na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, w ramach Światowego Tygodnia Mózgu.

Doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi w: Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN oraz w Laboratory for Clinical Neuroscience, Centre for Biomedical Technology w Madrycie.

W latach 2016 – 2018, prowadziła autorskie zajęcia z Neuropsychologii i metod neuroobrazowania oraz konserwatorium „Mózg Emocjonalny – perspektywa Neuropsychologii” na Uniwersytecie  Kardynała Wyszyńskiego UKSW i Uniwersytecie SWPS w Warszawie.

W swojej pracy naukowej szczególnie interesowała się neurobiologicznym podłożem procesów emocjonalnych. Szukała odpowiedzi na pytanie: Jaka jest rola temperamentu i różnic indywidualnych w przetwarzaniu bodźców afektywnych w oparciu o zaawansowane techniki neuroobrazowania?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, stworzyła nowatorskie narzędzie badawcze, które do tej pory nie było stosowane do badań nad temperamentem i różnicami indywidualnymi – czyli Bazę Filmów Emocjonalnych. Połączenie klasycznych metod badawczych (kwestionariusze psychologiczne) z zaawansowanymi technikami neuroobrazowania, stanowiło klucz jej pracy naukowej, które umożliwiało bliższe poznanie neuronalnego podłoża cech temperamentalnych oraz roli temperamentu w przetwarzaniu informacji emocjonalnej.

W ostatnich latach z pasją zgłębia wiedzę na temat wpływu traumy na mózg, umysł i ciało oraz poznaje niezwykle skuteczne metody terapii traumy, (m.in.: Somatic Experiencing (SE), terapia EMDR, Joga Świadoma Traumy (JŚT)), które nie tylko pozwalają lepiej rozumieć mechanizmy powstania traumy, ale także procesów uwalniania od negatywnych objawów traumy i łagodzenia psychofizjologicznych objawów chronicznego stresu.

I po co nam inteligencja emocjonalna w życiu i biznesie?
10:00 do 10:45