Polityka prywatności i cookies Platformy e-learningowej iCode Trust

Ogólne warunki umowne świadczenia usług szkoleniowych przez iCode Trust Sp. z o.o. na platformie e-learningowej iCode Trust.

 

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Platformy e-learningowej iCode Trust zwanej dalej Platformą lub pozyskane w jakikolwiek inny sposób w związku z działalnością Platformy i oferowaniem Szkoleń.
 2. Właścicielem Platformy i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest Spółka iCode Trust Sp. z o.o. posługująca się znakiem handlowym Future Collars z siedzibą w Warszawie przy ul. Bukowińskiej 24D/7, 02-703 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000777251, NIP 5213861303, REGON 382934531 zwana dalej iCode Trust.
 3. Dane osobowe zbierane przez iCode Trust za pośrednictwem Platformy e-learningowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
 4. iCode Trust dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających stronę internetową platformy e-learningowej iCode Trust.
 5. Ilekroć w niniejszej Polityce stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć, jak następuje:
 6. a) Administrator lub Spółka– iCode Trust Sp. z o.o. posługująca się znakiem handlowym Future Collars z siedzibą w Warszawie przy ul. Bukowińskiej 24D/7, 02-703 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000777251, NIP 5213861303, REGON 382934531, adres poczty elektronicznej: b.jarosz@futurecollars.com
 7. b) Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Platformy e-learningowej.
 8. c) Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Platformy e-learningowej.
 9. d) Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Platformy e-learningowej
 10. e) Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 11. f) Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
 12. g) Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Platformy e-learningowej
 13. h) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 14. i) Platforma e-learningowa – aplikacja internetowa, funkcjonująca w domenie https://coderstrust.pl udostępniania przez Futur Collars, służąca do nauki w trybie online, w tym do przeprowadzania szkoleń, lekcji, wykładów prezentacji multimedialnych, testów itd.
 15. j) Klient – każda osoba fizyczna odwiedzająca Platformę e-learningową lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce
 • 2.RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH, CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA

 1. iCode Trust zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi oraz osób fizycznych będących uczestnikami lub potencjalnymi uczestnikami kursów i szkoleń, zwanych dalej łącznie Klientami.
 2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:
 3. a) podjęcia działań przed zawarciem umowy na Twoje żądanie (np. założenie Konta), tj. dane podane w formularzu rejestracyjnym w Serwisie internetowym, tzn. adres e-mail oraz ustanowione hasło; jeżeli rejestracja Konta następuje za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej (np. Google+, Facebook) zbieramy Twoje imię i nazwisko; w celu świadczenia Usług wymagających założenia Konta, przetwarzamy Twoje dane podane w Koncie, w tym dane o zrealizowanych usługach oraz usługach płatnych;
 4. b) w celu świadczenia Usług niewymagających założenia Konta, tj. przeglądanie stron www Serwisu internetowego, wyszukiwarka treści czy Usług, przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Serwisie internetowym, tzn. dane dotyczące przeglądanych przez Ciebie treści czy Usług, dane dotyczące sesji Twojego urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID, adres IP;
 5. c) wykonania Umowy świadczenia Usług i korzystania z funkcjonalności zarówno wymagających jak i niewymagających założenia Konta, tj. dostępu do zasobów Serwisu, śledzenie i zmiany w zakresie celów, osiągnięć, dodawanie materiałów, publikacji, szkoleń i innych treści, przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w Koncie oraz w ramach formularzy oraz dane dotyczące Twojej aktywności w Serwisie, jak również dane dotyczące sesji, Twojego urządzenia oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID. Podanie niektórych danych jest warunkiem skorzystania z poszczególnych Usług i funkcjonalności (dane obligatoryjne). Nasz system automatycznie oznacza dane obligatoryjne. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości świadczenia przez nas określonych Usług i funkcjonalności. Poza danymi oznaczonymi jako obligatoryjne, podanie innych danych osobowych jest dobrowolne;
 6. d) subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną.
 7. e) w celu statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności dostępnych w Serwisie internetowym, ułatwienia korzystania z Serwisu internetowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Serwisu internetowego, przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Serwisie internetowym oraz ilości czasu spędzanego na każdej z podstron w Serwisie internetowym, Twojej historii wyszukiwania, lokalizacji, adresie IP, ID urządzenia, danych dotyczących Twojej przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego;
 8. f) w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i innymi organami egzekucyjnymi, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe podane przy rejestracji w Serwisie (założeniu Konta), zamówieniu usług oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia lub które wynikają z wymogu prawnego, nakazu sądowego lub innej procedury prawnej;
 9. g) w celu rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania Użytkowników, przetwarzamy podane przez Ciebie dane osobowe w formularzu kontaktowym, reklamacjach skargach i wnioskach, czy w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w innej formie oraz niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w Koncie, jak również dane dotyczące świadczonych przez nas Usług będące przyczyną reklamacji, skargi czy wniosku oraz dane zawarte w dokumentach dołączonych do reklamacji, skarg i wniosków;
 10. h) w celu marketingu naszych Usług oraz usług naszych partnerów, w tym remarketingu, w tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy utworzeniu Konta i jego aktualizacji, dane dotyczące Twojej aktywności w Serwisie internetowym w tym aktywności, które są rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies, a w szczególności historia aktywności, zamówionych usług, historia wyszukiwania, kliknięcia w Serwisie internetowym, daty logowania i rejestracji, historia i Twoja aktywność związana z naszą komunikacją z Tobą. W przypadku remarketingu, wykorzystujemy dane o Twojej aktywności w celu dotarcia do Ciebie z naszymi komunikatami marketingowymi poza Serwisem internetowym i korzystamy w tym celu z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu naszych komunikatów na stronach internetowych innych niż Serwisu internetowego. Szczegóły na ten temat znajdziesz w zapisach dotyczących Plików cookies;
 11. i) w celu organizacji konkursów i programów lojalnościowych tj. powiadomień o zgromadzonych punktach, powiadomienia o wygranej oraz reklamowania naszej oferty, wykorzystujemy Twoje dane osobowe podane w Koncie oraz przy rejestracji w konkursie lub programie lojalnościowym. Szczegółowe informacje na ten temat podane są każdorazowo w warunkach uczestnictwa danego konkursu lub programu lojalnościowego;
 12. j) w celu badania rynku i opinii przez nas lub naszych partnerów, tj. informacje o usługach, Twoje dane podane w Koncie lub podczas korzystania z usług, adres e-mail. Dane zebrane w ramach badania rynku i badania opinii nie są przez nas wykorzystywane do celów reklamowych. Dokładne wskazówki podane są w informacji o danej ankiecie lub w miejscu, w którym wprowadzasz swoje dane.
 13. W przypadku rejestracji konta na Platformie e-learningowej, Klient podaje:
 14. a) imię i nazwisko;
 15. b) adres e-mail.
 16. c) dane adresowe
 17. d) numer telefonu.
 18. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:
 19. a) firmę Przedsiębiorcy;
 20. b) numer NIP,
 21. c) numer KRS
 22. Podczas rejestracji konta na Platformie e-learningowej Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach w Regulaminie.
 23. W przypadku składania zamówienia w Platformie e-learningowej, Klient podaje następujące dane:
 24. a) adres e-mail;
 25. b) dane adresowe:
 26. kod pocztowy i miejscowość;
 27. kraj (państwo);
 28. ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
 29. c) imię i nazwisko;
 30. d) numer telefonu.
 31. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:
 32. a) firmę Przedsiębiorcy;
 33. b) numer NIP.
 34. W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Klient podaje jedynie swój adres e-mail.
 35. W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego, Klient podaje następujące dane:
 36. a) adres e-mail;
 37. b) numer telefonu.
 38. W przypadku skorzystania z usługi powiadom o dostępności , Klient podaje jedynie swój adres e-mail.
 39. W przypadku skorzystania z usługi zamieść opinię, Klient podaje następujące dane:
 40. a) adres e-mail;
 41. b) imię.
 42. Podczas korzystania ze Strony Platformie e-learningowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 43. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Platformie e-learningowej. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 44. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności na Platformie e-learningowej takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
 45. Przekazanie danych osobowych do iCode Trust jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem strony internetowej na Platformie e-learningowej, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta.
 • 3. KOMU UDOSTĘPNIANE LUB POWIERZANE SĄ DANE ORAZ JAK DŁUGO SĄ PRZECHOWYWANE?

 1. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta iCode Trust przy prowadzeniu Platformy e-learningowej. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom iCode Trust co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
 2. Dane osobowe Usługobiorców i Klientów Platformy e-learningowej mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
 3. a) podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – w przypadku Klienta, który korzysta na Platformie e-learningowej ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w na Platformie na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.
 4. b) dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Platformy e-learningowej i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Platformy e-learningowej, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
 5. c) dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
 6. d) Facebook Ireland Ltd. – W przypadku gdy Administrator korzysta na stronie Platformy e-learningowej z wtyczek społecznościowych serwisu Facebook (np. przycisk Lubię to!, Udostępnij lub logowanie za pomocą danych logowania do serwisu Facebook), w związku z tym gromadzi i udostępnia dane osobowe Klienta korzystającego ze strony Platformy e-learningowej do Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) w zakresie i zgodnie z zasadami prywatności dostępnymi tutaj: https://www.facebook.com/about/privacy/ (dane te obejmują informacje o działaniach na stronie Platformy e-learningowej – w tym informacje o urządzeniu, odwiedzanych witrynach, zakupach, wyświetlanych reklamach oraz sposobie korzystania z usług – niezależnie od tego, czy Usługobiorca ma konto na Facebooku i czy jest zalogowany do Facebooka).
 7. e) ewentualnym innym podmiotom, wyłącznie po uzyskaniu pisemnej, wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą (np. W sytuacji, w której uczestnik kursu wyrazi zainteresowanie skorzystaniem z możliwości przekazaniem swoich danych osobowych do potencjalnych pracodawców).
 8. Okres przechowywania danych. Dane osobowe Klientów przechowywane są:
 9. a) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez iCode Trust tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić iCode Trust i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
 10. b) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez iCode Trust tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
 11. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system TPay jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności Spółka iCode Trust Sp. z o.o. posługująca się znakiem handlowym Future Collars z siedzibą w Warszawie przy ul. Bukowińskiej 24D/7, 02-703 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000777251, NIP 5213861303, REGON 382934531.
 12. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Platformy e-learningowej do preferencji Klientów, a także administrowania stroną internetową.
 13. W przypadku, gdy Klient dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) na jego adres e-mail iCode Trust będzie wysyłać wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych na Platformie e-learningowej.
 14. W przypadku skierowania żądania iCode Trust udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
 • 4. MECHANIZM COOKIES, ADRES IP

 1. Platforma e-learningowa używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez iCode Trustna urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej stronę internetowa Platformy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez iCode Trust produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających stronę internetową Platformy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Platformie e-learningowej.
 2. iCode Trust wykorzystuje dwa typy plików cookies:
 3. a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów.
 4. b) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.
 5. iCode Trust wykorzystuje cookies własne w celu:
 6. a) uwierzytelniania Klienta w Platformie e-learningowej i zapewnienia sesji Klienta w Platformie e-learningowej (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Platformy e-learningowej ponownie wpisywać loginu i hasła;
 7. b) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej Platformy e-learningowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
 8. iCode Trust wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
 9. a) popularyzacji Platformy e-learningowej za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);
 10. b) ułatwienia komunikacji za pośrednictwem Strony Internetowej Platformy e-learningowej za pośrednictwem chatu (administrator cookies zewnętrznego: LiveChat Inc. z siedzibą w USA);
 11. c) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
 12. d) prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Klienta z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdSense (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
 13. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Platformy e-learningowej. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Platformy e-learningowej będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 14. iCode Trust może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Platforma e-learningowa przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem. Adres IP jest wykorzystywany przez iCode Trust przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Platformy e-learningowej, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Platformy e-learningowej.
 15. Platforma e-learningowa zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. iCode Trust nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.
 • 5. USŁUGI DOPASOWANE DO PREFERENCJI I ZAINTERESOWAŃ (PROFILOWANIE)

 1. Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego Przetwarzania Danych Osobowych, które polega na wykorzystaniu Danych Osobowych do oceny niektórych czynników osobowych Osoby Fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej Osoby Fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
 2. Dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (profilowanie), jednakże nie będzie to wywoływać wobec nich żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację Klientów.
 3. Profilowanie danych osobowych przez iCode Trust polega na przetwarzaniu danych Klientów w sposób zautomatyzowany oraz ręczny, poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Kliencie, w szczególności do analizy lub prognozy jego osobistych preferencji oraz zainteresowań.
 4. W celu dotarcia do Klienta z komunikatami marketingowymi poza Stroną Platformy e-learningowej, Future Collar skorzysta z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu komunikatów marketingowych na innych stronach niż Strona Platformy e-learningowej. W tym celu zewnętrzni dostawcy instalują np. odpowiedni kod lub pixel, aby pobrać informacje o aktywności Klienta na Stronie Platformy e-learningowej. Szczegóły w zakresie stosowanych cookies znajdują się w §3. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na dopasowaniu komunikatów marketingowych do preferencji oraz zainteresowań.
 5. W celu dotarcia do Klienta z komunikatami marketingowymi za pośrednictwem Strony Platformy e-learningowej, iCode Trust korzysta z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu komunikatów marketingowych na Stronach Platformy e-learningowej. W tym celu zewnętrzni dostawcy instalują np. odpowiedni kod lub pixel, aby pobrać informacje o aktywności Klienta na Stronie Platformy e-learningowej. Szczegóły w zakresie stosowanych cookies znajdują się w §3. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na dopasowaniu komunikatów marketingowych do preferencji oraz zainteresowań.
 6. W celu dotarcia do Klienta z komunikatami marketingowymi za pośrednictwem Strony Platformy e-learningowej, iCode Trust korzysta z własnych mechanizmów cookies, aby pobrać informacje o aktywności Klienta na Stronie Platformy e-learningowej. Szczegóły w zakresie stosowanych cookies znajdują się w §3. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na dopasowaniu komunikatów marketingowych do preferencji oraz zainteresowań.
 • 6. ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM – HASŁO

 1. iCode Trust zapewnia Klientom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Klienta w Serwisie. iCode Trust stosuje certyfikat SSL wystawiony przez jedną z czołowych światowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.
 2. W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Platformie e-learningowej utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Platforma e-learningowa umożliwia wygenerowanie nowego hasła. iCode Trust nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Przypomnij hasło”, podanym przy formularzu logowania do konta w Platformie e-learningowej. Klient na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na Stronie Internetowej Platformy e-learningowej, gdzie Klient będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.
 3. iCode Trust nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.
 • 7. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

 1. Polityka Prywatności i Cookies obowiązuje od dnia 05.08.2021 r.
 2. Obowiązująca Polityka Prywatności jest dostępna dla Klientów pod adresem internetowym https://futurecollars.com/pl/polityka-prywatnosci-i-cookies/
 3. Usługodawca zobowiązuje się do poinformowania Usługobiorcy o zmianach dokonanych w Regulaminie poprzez umieszczenie jednolitego tekstu Regulaminu na stronie internetowej Platformy.
 4. iCode Trust ma prawo do zmiany postanowień Polityki lub wprowadzenia nowej. Usługobiorca zostanie poinformowany o zmianie postanowień Polityki lub wprowadzeniu nowej Polityki za pomocą wiadomości przesłanej na podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej.
 5. Nowa Polityka lub zmiana postanowień dotychczasowej wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty poinformowania Usługobiorcy, przy czym w odniesieniu do osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w okresie obowiązywania poprzedniej Polityki, zmiany nie mogą mieć skutku niekorzystnego dla tych osób.
 6. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu jest prawo polskie.
 7. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: hello@futurecollars.com